Miksi Akatemia?

American Football Academy of Finland (AFAF) tarjoaa seuroissa tapahtuvan valmennuksen rinnalle uudenlaisen konseptin, jonka tarkoitus on auttaa yksilöitä kehittymään huipputason urheilijoiksi. Seuratasolla valmennus tapahtuu usein vapaaehtoisvoimin, jolloin harjoitusohjelman laatimiseen ei välttämättä ole resursseja paneutua niin yksityiskohtaisesti ja suunnitelmallisesti kuin mitä yksilötason optimaalisen kehityksen kannalta olisi tarpeen. Oman joukkueen ja tuttujen valmentajien kesken harjoitellessa vaihtelevuutta ja monipuolisuutta ei välttämättä aina ole riittävästi ja näköala oman tekemisen, osaamisen ja mahdollisuuksien suhteen voi kaventua.

AFAFin tarkoitus ei ole korvata seuratasolla tapahtuvaa valmennusta vaan täydentää sitä. Akatemiassa on mahdollisuus keskittyä enemmän yksilöllisen urheilijan ominaisuuksiin.

American Football Academy of Finland ei ole urheiluseura eikä -joukkue. Sen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa urheiluseurasta, -joukkueesta tai -lajista, kokemustasosta tai sukupuolesta riippumatta (alaikäraja on 13 vuotta). Vastaavasti American Football Academy of Finlandin jäsenet saavat vapaasti edustaa haluamaansa joukkuetta.

AFAF tarjoaa jäsenilleen pelipaikkakohtaista harjoittelua jossa on aikaa keskittyä toistoihin ja hioa suorituksia. Seuratasolla harjoitellessa harjoittelu tapahtuu yleensä joukkueen ehdoilla jolloin vastaavaan ei välttämättä ole mahdollisuutta tai aikaa kuluu ”seisoskeluun”. Useammat harjoitukset viikossa tarkoittavat useampia toistoja. Useammat toistot saavat opitut asiat jäämään muistiin. Akatemiassa opitut taidot voidaan tehokkaasti hyödyntää oman seuran kanssa harjoitellessa.

Varsinaisen lajiharjoittelun ja siihen liittyvän valmennuksen lisäksi AFAF tarjoaa jäsenilleen monipuolista juoksu- ja fysiikkavalmennusta tavoitteenaan voiman, nopeuden, liikkuvuuden ja kestävyyden lisääminen sekä loukkaantumisten vähentäminen. Harjoitusohjelmat laaditaan jokaisen urheilijan henkilökohtaisen lähtötason mukaisesti. Kehitystä seurataan ja mitataan säännöllisesti ja harjoittelua painotetaan yksilötasolla sen mukaisesti, missä kehitystä tarvitaan. Ympärivuotinen harjoitteluohjelma huomioi myös peli- ja harjoituskauden vaatimat erot treenaamisessa.

Mitä tarjoamme?

Pelipaikkakohtaiset lajiharjoitukset 4 kertaa kuukaudessa. Harjoitukset toteutetaan kahtena minicampina kuukaudessa (joka toinen lauantai 2h + 2h).

Leiri kerran kuukaudessa. Leirit toteutetaan 7vs7 muotoisina semikontaktiturnauksina missä lajiharjoituksissa opittuja taitoja pääsee soveltamaan käytännössä.

Fysiikkavalmennus. Osallistujille laaditaan omat kunto-ohjelmat jotka huomioivat henkilökohtaiset ominaisuudet sekä pelipaikan ja joita toteutetaan omatoimisesti kolmesti viikossa. Tukena tähän on personoitu Volt-aplikaatio.

Juoksuvalmennus ohjatusti kerran viikossa. Kehitystä tukemaan osallistujille laaditaan juoksuharjoitteluohjelma jota toteutetaan omatoimisesti kerran viikossa.

Edistymisen seuraaminen ja palaute. Valmennukselta saadaan henkilökohtaista palautetta edistymisestä neljän viikon välein sekä aina harjoitusten yhteydessä. Ohjattu testaus toteutetaan 12 viikon välein.

Mentaalivalmennus kerran kuukausessa.

Luentoja tunnetuilta kansainvälisiltä valmentajilta ja muilta lajin parissa toimivilta.

Mahdollisuus on myös saada ravinto-ohjausta tukemaan harjoittelua.

Soveltuvuus

Akatemiamuotoinen harjoittelu soveltuu kaikille urheilijoille urheilulajista ja -seurasta riippumatta. Ainoat vaatimukset ovat yli 13 vuoden ikä ja halu saada laadukasta ja monipuolista valmennusta.